top of page

Suomenkielinen Scrum-opas 2017 julkaistu

Päivitetty: 3. elok. 2021

The Scrum Guide 2017 käännettiin suomeksi maaliskuussa 2018. Uudessa versiossa on pieniä tarkennuksia ja parannuksia. Samalla nimi vaihdettiin Scrum-oppaaksi.

Scrum-oppaan muutokset edelliseen versioon 2016 on listattu alla sekä Scrum-oppaan lopussa. Lataa uusi suomenkielinen Scrum-opas ja päivitetty suomenkielinen sanasto Scrum-oppaan kotisivulta.

Käännöksen on tehnyt Lare Lekman apunaan kotimaiset scrumin ammattilaiset Arto Eskelinen, Tommi Kemppi, Maarit Laanti, Jukka Lindström, Karoliina Luoto, Towo Toivola, Pentti Virtanen ja Martin von Weissenberg. Kiitos kaikille käännökseen osallistuneille!

1. Lisätty kappale Scrumin käyttötarkoituksista

Scrum kehitettiin alun perin tuotehallintaan ja tuotteiden kehittämiseen. 1990-luvun alkupuolelta lähtien Scrumia on käytetty ympäri maailman laajalti:

  1. Soveltuvien markkinoiden, teknologioiden ja tuotteen toimintojen tutkimiseen ja tunnistamiseen

  2. Tuotteiden kehittämiseen ja jalostamiseen

  3. Tuotteiden ja päivitysten julkaisemiseen jopa useita kertoja päivässä

  4. (Saavutettavien, turvallisten, nopeasti pystytettävien) pilvi- ja muiden tuotantoympäristöjen kehittämiseen ja ylläpitoon, ja

  5. Tuotteiden uudistamiseen ja ylläpitoon.

Scrumia on käytetty kehittämään ohjelmistoja, laitteistoja, sulautettuja järjestelmiä, yhteistoimintaverkostoja, itseohjautuvia ajoneuvoja, kouluja, hallintoa ja markkinointia, sekä hallitsemaan organisaatioiden toimintaa, ja lähes kaikkeen, mitä käytämme päivittäin elämässämme yksilöinä ja yhteisöinä.

Kun teknologia, markkinat, ympäristön monimutkaisuus ja niiden vuorovaikutukset ovat nopeasti kasvaneet, Scrumin hyödyllisyys kompleksisuuden käsittelyssä tulee todistetuksi päivittäin.

Scrum on osoittautunut erityisen tehokkaaksi iteratiivisessa ja inkrementaalisessa tiedon jakamisessa. Scrum on nyt laajasti käytössä tuotteiden, palveluiden ja organisaatioiden hallinnassa.

Scrumin ytimessä on pieni, tiivis tiimi. Yksittäinen tiimi on erittäin joustava ja sopeutumiskykyinen. Nämä vahvuudet toimivat yksittäisen, useamman ja monen tiimin sekä tiimien verkoston tapauksessa, kun nämä kehittävät, julkaisevat, hallinnoivat ja ylläpitävät tuhansien ihmisten työtä ja työn tuloksia. Nämä tiimit työskentelevät yhdessä ja rinnakkain kehittyneiden sovellusarkkitehtuurien ja julkaisuympäristöjen avulla.

Tässä Scrum-oppaassa sanoilla ”kehittää” ja ”kehittäminen” viitataan ylläolevan kaltaiseen kompleksiseen työhön.

2. Muutettu Scrum Master –kappaletta tuomaan rooliin lisää selkeyttä:

Scrummaster vastaa Scrumin edistämisestä ja tukemisesta sellaisena kuin se on kuvattu tässä Scrum-oppaassa. Scrummasterit tekevät tämän auttamalla kaikkia ymmärtämään Scrumin teorian, käytännöt ja säännöt.

Scrummaster on Scrum-tiimin palveleva johtaja. Scrummaster auttaa Scrum-tiimin ulkopuolisia ymmärtämään mitkä heidän tavoistaan toimia Scrum-tiimin kanssa ovat hyödyllisiä ja mitkä taas eivät. Scrummaster auttaa muuttamaan näitä toimintatapoja maksimoidakseen Scrum-tiimin työn arvon

3. Lisätty kohta scrummasterin palveluista tuoteomistajalle

Varmistamalla, että jokainen Scrum-tiimissä ymmärtää mahdollisimman hyvin tavoitteet, julkaisujen laajuuden ja tuotteen liiketoiminta-alueen

4. Päivitetty päivittäispalaverin ensimmäinen kappale muotoon:

Päivittäispalaveri on enintään 15 minuutin mittainen aikarajattu tapahtuma. Päivittäispalaveri pidetään sprintin jokaisena päivänä. Palaverissa tiimi suunnittelee seuraavan 24 tunnin työt. Tarkastelemalla edellisen päivittäispalaverin jälkeen tehtyä työtä ja ennustamalla sprintissä jäljellä olevaa työtä tiimi parantaa yhteistyötään ja suorituskykyään. Yksinkertaisuuden vuoksi päivittäispalaveri pidetään joka päivä samaan aikaan ja samassa paikassa.

5. Muutettu päivittäispalaveri –kappaletta tuomaan lisää selkeyttä päivittäispalaverin tavoitteisiin:

Kehitystiimi asettaa itse palaverin agendan. Palaveri voidaan käydä monella eri tavalla, kunhan fokus säilyy edistymisessä kohti sprintin tavoitetta. Jotkut tiimit käyttävät kysymyksiä, toisilla palaveri pohjautuu enemmän keskusteluun. Esimerkiksi näin:

  1. Mitä tein eilen auttaakseni kehitystiimiä saavuttamaan sprintin tavoitteen?

  2. Mitä aion tehdä tänään auttaakseni kehitystiimiä saavuttamaan sprintin tavoitteen?

  3. Havaitsenko mitään estettä, joka estää minua tai kehitystiimiä saavuttamasta sprintin tavoitteen?

6. Lisätty selkeyttä aikarajoihin

Käyttämällä sanaa “enintään” on pyritty selkeyttämään, että tapahtuman ei tarvitse olla koko aikarajan mittainen, vaan enintään aikarajan mittainen.

7. Lisätty tarkennus sprintin kehitysjono –kappaleeseen:

Jatkuvan kehityksen varmistamiseksi sprintin kehitysjono sisältää vähintään yhden korkean prioriteetin parannuksen, joka tunnistettiin edellisen sprintin retrospektiivissä.

8. Lisätty tarkennus inkrementti –kappaleeseen:

Inkrementti on tarkasteltavissa oleva valmis kokonaisuus, joka tukee empiirisyyttä. Inkrementti on ensimmäinen askel kohti visiota tai tavoitetta.

Ken Schwaber ja Jeff Sutherland kertovat Scrum-oppaan 2017 päivityksestä.

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page