top of page

Scrum Guide 2011 tuo paljon muutoksia

Scrum Guide 2011 julkaistiin suomeksi helmikuussa 2012. Sen muutokset yksinkertaistavat scrumia.

Useimmissa peleissä, kuten shakissa, pelisäännöt eivät ota kantaa pelistrategiaan. Scrumin kehittäjien Ken Schwaberin ja Jeff Sutherlandin mukaan scrumissa tulisi pyrkiä samaan. Tästä lähtökohdasta Scrum Guidesta on poistettu monia vinkkejä ja parhaita käytäntöjä, jotka eivät ole varsinaisia pelisääntöjä tai joiden hyöty on tapauskohtainen.

Lista Scrum Guiden 2011 merkittävimmistä muutoksista:

 1. The Scrum Guide on nimetty scrumin määritelmäksi, painottaen pelisääntöjä.

 2. Tuotteen kehitysjonon jalostaminen (Product Backlog Refining) on lisätty uudeksi elementiksi. Sen hyötynä on tuotteen kehitysjonon yksityiskohtien ja työmääräarvioiden lisääminen, jotta sprintin suunnittelupalaveri nopeutuu.

 3. Edistymiskäyrä (Burndown Chart) on poistettu, vaikka se on edelleen hyödyllinen. Edistymisen mittaamisen ainoat vaatimukset ovat, että tuotteen jäljelläoleva kokonaistyömäärä seuraavaan tavoitteeseen (esim. julkaisuun) on milloin tahansa laskettavissa, ja tuoteomistaja päivittää lukua vähintään jokaisessa sprinttikatselmuksessa. Lisäksi sprintin jäljelläolevan työmäärän tulee olla milloin tahansa laskettavissa, ja kehitystiimi päivittää lukua vähintään jokaisessa päiväpalaverissa.

 4. Kehitystiimi antaa ennusteen (forecast) aikaisemmin käytetyn sitoutumisen (commitment) sijaan sprintissä todennäköisesti valmiiksi saatavasta toiminnallisuudesta. Ennuste voi myös muuttua sprintin aikana.

 5. Kaikkia kehitystiimin jäseniä kutsutaan kehittäjiksi rooleistaan riippumatta.

 6. Tuoteomistaja järjestää (order) tuotteen kehitysjonon aikaisemmin käytetyn priorisoinnin (prioritize) sijaan. Tämä antaa mahdollisuuden myös teknisten riippuvuuksien ja näkökulmien huomioimiseen liiketoiminnan tarpeiden lisäksi.

 7. Scrummaster kuvataan scrumtiimin palvelevana johtajana (servant leader).

 8. Vinkit käyttäjätarinoiden (User Story) ja käyttötapausten (Use Case) käytöstä on poistettu. Scrumissa puhutaan nyt yleisesti tuotteen kehitysjonon kohdista tai vaatimuksista (jotka voidaan ilmaista ja kirjata esimerkiksi käyttäjätarinoina).

 9. Sprintin aikana toteutettavissa olevia (riittävän pieniä) tuotteen kehitysjonon kohtia kutsutaan sprinttiin sopiviksi.

 10. Sprintin tehtävälista (Sprint Backlog) määritellään nyt selkeämmin koostumaan sprinttiin valituista tuotteen kehitysjonon kohdista sekä suunnitelmasta niiden toteuttamiseksi. Sprintin tehtävälistan kohtia (tehtäviä) ei enää vaadita määrittelemään (esimerkiksi jos vaatimukset ovat riittävän pieniä), vaikka tehtävien määrittely on edelleen useimmiten hyödyllistä kehitystiimeille.

 11. Julkaisun suunnittelu on poistettu, vaikka se on toki usein edelleen hyödyllistä.

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page