top of page

Scrum Guide 2011 -käännösprojekti

Päivitetty: 3. elok. 2021

Scrum Guide on Jeff Sutherlandin ja Ken Schwaberin tiivis ja maksuton opas, joka määrittelee Scrumin.

Vuonna 2009 julkaistusta The Scrum Guidesta saatiin syksyllä 2011 uusi englanninkielinen versio, jonka suomenkielinen käännös julkaistiin 3.2.2012.

Scrum-termien suomennosten ideoinnissa ja valinnassa on ollut mukana kaikki suomalaiset Scrum-kouluttajat. Taulukko sisältää ensimmäisen Scrum Guiden käännöksen yhteydessä valitut termit huhtikuussa 2010, ehdotuksia uusiksi haastajiksi, sekä tammikuussa 2012 valitut voittajat, joita käytetään uudessa Scrum Guidessa. Virallisia termejä katselmoidaan ja päivitetään parin vuoden välein, joten kommentit ovat aina tervetulleita.Termi SuomennosUusia ehdotuksiaUusi suomennosScrumScrum–ScrumProduct Backlogtuotteen kehitysjono–tuotteen kehitysjonoSprint Backlogsprintin tehtävälistasprintin kehitysjonosprintin tehtävälistaBacklog Itemkehitysjonon / tehtävälistan kohtakehitysjonon kohtakehitysjonon / tehtävälistan kohtaProduct Backlog Refining (ent. Grooming)–tuotteen kehitysjonon siistiminen, tuotteen kehitysjonon työstötuotteen kehitysjonon työstöForecast–ennuste / ennustaa (sprintin tuottama toiminnallisuus)ennuste / ennustaa (sprintin tuottama toiminnallisuus)Order–järjestys / järjestää (kehitysjonojen kohdat)järjestys / järjestää (kehitysjonon ja tehtävälistan kohdat)Servant Leader–palveleva johtajapalveleva johtaja (ts. scrummaster)Daily Scrumpäivän ScrumScrum-kokous, päiväpalaveri, päivittäinen Scrum palaveripäiväpalaveriIncrementtuoteparannustuoteinkrementti, tuoteversio, tuotteen laajennus, toiminnallisuuden lisäystuoteversioTasktehtävä–tehtäväSprintsprintti–sprinttiSprint Planning Meetingsprintin suunnittelu(kokous)sprintin suunnittelu(palaveri)sprintin suunnittelupalaveriSprint Reviewsprintin katselmointi(kokous)sprintin katselmointi(palaveri), sprintin katselmus / sprinttikatselmussprinttikatselmusSprint Goalsprintin tavoite–sprintin tavoiteSprint Retrospectivesprintin retrospektiivisprintin laatupiirisprintin retrospektiiviSprint Burndown Chartsprintin edistymiskäyrä–sprintin edistymiskäyräProduct Burndown Charttuotteen edistymiskäyrä–tuotteen edistymiskäyräProduct Ownertuoteomistaja–tuoteomistajaRefactoringrefaktorointi(koodin) siistiminen, (koodin) uudelleenjärjestelyrefaktorointiScrum Masterscrummaster–scrummasterScrum Teamscrumtiimi (sis. tuoteomistaja, scrummaster ja kehitystiimi)–scrumtiimi (sis. tuoteomistaja, scrummaster ja kehitystiimi)(Development) Teamkehitystiimi–kehitystiimiUser Storykäyttäjätarina–käyttäjätarinaVelocitynopeusvauhtivauhtiFocus FactornopeuskerroinvauhtikerroinvauhtikerroinTime-Boxaikaraja–aikaraja(Scrum) Eventaktiviteettitapahtuma, askelmatapahtumaArtifactdokumenttiartefakti, tuotos, dokumentit ja tuotokset, käsitetuotosRolerooli–rooliImpedimenteste–esteStakeholdersidosryhmä–sidosryhmä

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page