top of page

Ketterän kehityksen suosio kasvaa edelleen

Päivitetty: 3. elok. 2021

VersionOne julkaisi vuosittaisen Agile Surveyn tulokset. Vastanneista 83% suunnittelee käyttävänsä ketteriä menetelmiä tulevissa projekteissa. Vuosi sitten luku oli 59%.

Tutkimus toteutettiin elo-marraskuussa 2012 ja siihen osallistui 4,084 henkilöä ohjelmistokehityksen eri organisaatioista pääosin Yhdysvalloista ja Euroopasta. Turkimuksessa on ilmeisesti painottunut VersionOnen asiakkaat ja ketterän kehityksen osaajat. Kasvu on kuitenkin kovaa.

Muutamia poimintoja tuloksista:

  1. 84% vastanneiden yrityksistä käyttää ketteriä menetelmiä. Vuosi sitten luku oli 80%.

  2. 19% oli käyttänyt ketteriä menetelmiä alle vuoden, 56% 1-4 vuotta ja 25% yli 5 vuotta.

  3. 72% käyttää Scrumia. Lisäksi Scrumbanin ja Kanbanin suosio lähes tuplaantui 15%:iin.

  4. 18% mukaan heidän ketterät projektinsa eivät ole epäonnistuneet, 12% mukaan epäonnistuminen johtui yhtiön epäyhteensopivista arvoista ketterien menetelmien kanssa ja 11% mukaan paineesta noudattaa perinteisiä menetelmiä.

  5. 34% koki ketterän projektin epäonnistumisen liittyneen ihmisten yhdistämiseen, 28% tiimipohjaisen kulttuurin opettamiseen  ja 21% kommunikoinnin epäonnistumiseen kehitystiimin ja tuoteomistajan välillä.

  6. Suurimpana esteenä ketteryyden laajemmalle hyödyntämiselle 52% piti organisaation jäykkää kulttuuria, 41% yleistä muutosvastarintaa ja 35% ketterien elementtien pakottamista perinteisiin viitekehyksiin.

  7. Suurimmiksi huoliksi ketteryyden laajemmalle käytölle valitsi (useammasta vaihtoehdosta) 34% puutteellisen etukäteissuunnittelun (ikuinen väärinkäsitys, toim. huom.), 31% johdon kontrollin vähenemisen, 27% johdon vastustuksen ja 25% dokumentaation puutteen (hohhoijaa, toim. huom.). Erikoista havaita, että ketterä tutkimus voi ylläpitää vanhoja väärinkäsityksiä monivalintakysymysten muodossa.

  8. 70% vastaajista piti ketterää kehitystä nopeampana markkinoille pääsyssä kuin perinteistä kehitystä, 90% koki ketteryyden parantaneen muuttuvien vaatimusten hallintaa ja 84% ketteryyden parantaneen projektin näkyvyyttä.

  9. Ketterän käyttöönoton tärkeimmiksi tukipilareiksi 23% nimesi johdon tuen, 18% riittävän koulutuksen ja 12% organisaation sisäisen tukiverkoston.

On hienoa havaita, että Scrumin ohella Scrumban ja Kanban kasvattavat suosiotaan. Kokemusten karttuessa voidaan sitten valita kuhunkin tarpeeseen sopivin työkalu ilman turhia ristiriitoja tai väärinkäsityksiä.

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page