top of page
Wavy Abstract Background

  Suomenkielinen  

Nexus-opas

Nexus on Ken Schwaberin ja Scrum.orgin kehittämä viitekehys laajojen tuote- ja ohjelmistokehityshankkeiden tueksi.

Lataa suomenkielinen Nexus Guide v1.1.

Scrumin skaalaamisella pyritään yleensä ratkaisemaan suurta hanketta, kansainvälistä yhteistyötä tai ketteryyden läpivientiä organisaatiossa. Scrumin kannalta skaalaaminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että useampi kehitystiimi työskentelee samanaikaisesti samassa hankkeessa. Nexus tarjoaa tähän yksinkertaisen ratkaisun.

Maksuton Nexus-opas
Nexus_opas_kansimallit.jpg

Lataa ilmainen
Nexus-opas

Nexus Guiden on suomentanut Lare Lekman apunaan Scrum-kouluttajat ja valmentajat Sami Lilja, Jukka Lindström, Ahti Haukilehto, Petri Heiramo ja Pentti Virtanen.

Nexus pähkinänkuoressa

Nexus toimii Scrum-tiimien tukirankana, kun useampi tiimi kehittää yhdessä tuoteversiota. Nexus toimii Scrumin suhteen johdonmukaisesti ja sen elementit ovat tuttuja kaikille Scrum-projekteissa työskennelleille. Nexus korostaa Scrum-tiimien välisiä riippuvuuksia ja yhteistyötä, jotta integroitu “valmis” tuoteversio voidaan toimittaa joka sprintissä. Jos et vielä tunne Scrumia, tutustu suomenkieliseen Scrum Guideen ja sanastoon.

nexus-framework-v3-0.png
Scrumin tapaan Nexus koostuu rooleista, tuotoksista ja tapahtumista:
  • Nexus-integrointitiimi on uusi rooli, jonka tehtävänä on koordinoida, valmentaa ja valvoa Nexus-viitekehyksen sekä Scrumin käyttöä, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos.

  • Tuotteen kehitysjono on yhteinen kaikille Scrum-tiimeille. Scrum-tiimit ylläpitävät lisäksi omia tiimikohtaisia sprintin kehitysjonojaan.

  • Tuotteen kehitysjonon työstäminen: Tuotteen kehitysjonon kohdat tulee pilkkoa niin pieniksi, että riippuvuudet voidaan havaita, poistaa tai minimoida. Samalla työn todennäköisimmin tekevä Scrum-tiimi tunnistetaan mahdollisimman aikaisin.

  • Nexus-sprintin suunnittelupalaveri: Sopivimmat edustajat kustakin Scrum-tiimistä tapaavat, keskustelevat ja katselmoivat työstettyä tuotteen kehitysjonoa. He valitsevat tuotteen kehitysjonosta kohdat kunkin Scrum-tiimin toteutettavaksi. Tämän jälkeen edustajat palaavat Scrum-tiimeihinsä, jotka suunnittelevat erikseen oman sprinttinsä, keskustellen tarvittaessa muiden tiimien kanssa.

  • Kehitystyö: Kaikki tiimit kehittävät ohjelmistoa ja integroivat työtään säännöllisesti yhteiseen ympäristöön, jossa integroinnin onnistuminen voidaan testata. Kaikki Nexuksen työt voidaan periaatteessa toteuttaa missä tahansa Scrum-tiimissä, koska Scrum-tiimien tulisi olla Nexuksen moniosaavia jäseniä. Scrum-tiimit voivat myös valita riippuvuuksien kannalta tietylle työlle parhaiten sopivan tiimin.

  • Nexus-päiväpalaveri: Sopivimmat edustajat kustakin kehitystiimistä tapaavat päivittäin tunnistaakseen mahdollisia integrointiongelmia. Jos ongelmia havaitaan, tieto viedään takaisin kunkin Scrum-tiimin päiväpalaveriin, joissa suunnitellaan päivän työt sekä integrointiongelmille tehtävät toimenpiteet.

  • Nexus-sprintin katselmointi: Kaikki Scrum-tiimit tapaavat yhdessä tuoteomistajan, jonka kanssa tuoteversio katselmoidaan. Samalla tuotteen kehitysjonoa voidaan päivittää.

  • Nexus-sprintin retrospektiivi: Sopivimmat edustajat kustakin Scrum-tiimistä tapaavat tunnistaakseen yhteisiä haasteita. Tämän jälkeen edustajat palaavat Scrum-tiimeihinsä, jotka pitävät omat retrospektiivinsä. Sopivimmat edustajat kustakin Scrum-tiimistä tapaavat lopuksi uudestaan jakaakseen tiimeissä tunnistettua tietoa ja keskustellakseen yhteisiin haasteisiin liittyvistä toimenpiteistä.

Tuoteomistaja ja ohjausryhmä

 

Nexus ei määrittele ketterää ohjausryhmää, mutta sellaisesta on hyötyä lähes kaikissa Scrum-hankkeissa. Ohjausryhmä tukee tuoteomistajaa esimerkiksi tunnistamalla seuraavat julkaisuajankohdat ja niiden tärkeimmät vaatimukset liittyen organisaation strategiaan. Ohjaustaso kannattaa pitää yksinkertaisena, jotta tuoteomistajuus pysyy selvänä.

Suuren hankkeen tuoteomistajaa voi huolestuttaa useamman kehitystiimin sprint-palavereihin osallistumisen ja työn ohjaamisen vaatima ajankäyttö. Nexus ratkaisee tämän haasteen skaalatuilla kokouskäytännöillä, joissa tuoteomistaja osallistuu periaatteessa vain yhteen sprintin suunnitteluun, kehitysjonon työstöön, sprintin katselmointiin ja retrospektiiviin.

bottom of page