top of page
Sunrise over Mountains

Palvelut

Saatavilla joko lähitilaisuutena tai vuorovaikutteisesti etänä
Ketterä kartoitus
Etänä | 30 min
 • Maksuton nykytilan ja tavoitteiden kartoitus etänä.

 • Saat havainnot nykytilasta ja ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lekman_palvelu_KickoffPreppaus_1.png
Kickoff ja preppaus
Etänä | 60 min
 • Sisältyy 2 päivän sertifiointikoulutusten hintaan.

 • Varaa kickoff 1-3 päivää ennen koulutusta nopeuttamaan koulutuksen käynnistymistä.

 • Varaa preppaus 3-5 päivää koulutuksen jälkeen tukemaan loppukokeen läpäisyä.

Lekman_palvelu_AgileLeadership.png
Leadership Express
 • Opettaa ketterän organisaation ja tiimien johtamisen periaatteet simulaatioiden ja teorian avulla.

 • Työpaja johtajille, päälliköille ja esihenkilöille.

 • Puoli päivää 1.900€ | koko päivä 2.900€ (alv0%)

Lekman-palvelu-Scrum-Workshop.png
Scrum Express
 • Opettaa Scrum-viitekehyksen hyödyt, tapahtumat, vastuualueet, teorian ja tiimityön Scrumilla.

 • Työpaja Scrumin hyvään hallintaan ja kehittämiseen.

 • Puoli päivää 1.900€ | koko päivä 2.900€ (alv0%)

Lekman-palvelu-Kanban-Workshop.png
Kanban Express  
 • Opettaa Kanban-systeemin perustamisen, hyödyt, mittaamisen ja optimoinnin käytännössä ja teoriassa.

 • Työpaja asiakaspalvelulle, johdolle, kehitykseen, jne.

 • Puoli päivää 1.900€ | koko päivä 2.900€ (alv0%)

Lekman-palvelu-MobAI2.png
MobAI Express
 • Opettaa Teslan ja SpaceX:n keinoälyavusteisen hypertuottavan tiimityömallin simulaation avulla.

 • Työpaja kaikille tiimityön tekijöille ja siitä vastaaville.

 • Puoli päivää 1.900€ | koko päivä 2.900€ (alv0%)

PSM-400x400.png
Professional 
Scrum Master™
 • Scrum.orgin virallinen 2pv sertifiointikoulutus

 • Opettaa Scrumin ammattimaisen hallinnan, fasilitoinnin, valmennuksen ja tiimityön käytännössä sekä teoriassa.

 • Sisältää 1h online-kickoffin, online-preppaustyöpajan ja kaksi yritystä (per hlö) Scrum.orgin loppukokeeseen.

 • Avaa ryhmähinnasto. Esim. 5 hlö 5.500€ (alv0%)

PSM-A 400x400.png
Professional Scrum Master™ Advanced
 • Scrum.orgin virallinen 2pv sertifiointikoulutus

 • Opettaa fasilitoinnin syvemmän ymmärryksen sekä Scrum Masterin asenteen ja toiminnan eri tilanteissa.

 • Sisältää 1h online-kickoffin, online-preppaustyöpajan ja kaksi yritystä (per hlö) Scrum.orgin loppukokeeseen.

 • Avaa ryhmähinnasto. Esim. 5 hlö 5.500€ (alv0%)

PSPO-400x400.png
Professional Scrum 
Product Owner™
 • Scrum.orgin virallinen 2pv sertifiointikoulutus

 • Opettaa maksimoimaan Scrum-tiimin tekemän työn arvon ja hallitsemaan tuoteomistajan vastuualueen.

 • Sisältää 1h online-kickoffin, online-preppaustyöpajan ja kaksi yritystä (per hlö) Scrum.orgin loppukokeeseen.

 • Avaa ryhmähinnasto. Esim. 5 hlö 5.500€ (alv0%)

PSPBM Skills Course Logo.png
Professional Scrum Product Backlog Management™
 • Scrum.orgin yhden päivän sertifiointikoulutus.

 • Opettaa käytännön taidot Product Backlogin ja sidosryhmien tehokkaaseen hallintaan.

 • Sisältää 2 yritystä (per hlö) loppukokeeseen.

 • Hinta 3.000€ + 100€ per osallistuja (alv0%)

Yksityistilaisuudet asiakkaan tiloissa tai virtuaalisesti. Materiaalit ovat englanniksi ja puhekieli suomi tai englanti. Kaikki tilaisuudet sisältävät kevyen räätälöinnin, harjoituksia, teoriaa ja keskusteluita. Materiaalit ja muu dokumentaatio toimitetaan tilaisuuden jälkeen PDF-muodossa.

Työpajat toteutetaan kiinteään hintaan osallistujamäärästä riippumatta. Sertifiointikurssit hinnoitellaan toteutuneen osallistujamäärän mukaan, joten poissaoloja ei tarvitse jännittää. Katso ryhmähinnasto.

Tilaisuuden ajankohdan muuttaminen ja peruuttaminen on maksutonta.

bottom of page