top of page

Tavoitepainotteinen päiväpalaveri

Päivitetty: 3. elok. 2021

Tavoitepainotteisessa päiväpalaverissa keskitytään tehtävien sijaan sprintin tavoitteeseen ja vaatimuksiin.

Päiväpalaveri on kehitystiimin enintään 15 minuutin tapaaminen, jolla optimoidaan työpäivän arvo. Perinteisessä rutiinissa käydään läpi, mitä tehtäviä kukin kehittäjä on:

1. Tehnyt eilen 2. Aikoo tehdä tänään 3. Onko työn etenemisellä esteitä

Perinteisessä päiväpalaverin mallissa saatetaan joskus uppoutua teknisiin tehtäviiin, jolloin edistyminen kohti sprintin tavoitetta ja yhteistyön suunnittelu voi jäädä vähäiseksi.

Tavoitepainotteinen päiväpalaveri tarjoaa vaihtiehtoiseksi rungoksi kahta korkeamman tason näkökulmaa:

1. Sprintin tavoitteen tukeminen 2. Muut asiat

Ensimmäisessä kohdassa fasilitoija (scrummaster) etsii yhdessä kehitystiimin kanssa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä edistystä on tapahtunut kohti sprintin tavoitetta?

  2. Mitä sprintin tavoitteen toteutumiseksi tehdään tänään?

  3. Tarvitseeko kehitystiimi apua jonkin kehitystä hidastavan esteen ratkaisemiseksi?

Kun edistyminen kohti sprintin tavoitetta on käsitelty, fasilitoija voi tarvittaessa pyrkiä selvittämään mihin muihin aktiviteetteihin kehitystiimin jäsenet ovat osallistuneet. Hyötynä tästä on, että:

  1. Kartoitetaan mahdolliset uhat sprintin onnistumiselle.

  2. Tunnistetaan kaikki työ, joka ei ole sprintin kehitysjonossa.

  3. Varmistetaan, että jokainen kehitystiimin jäsen saa puheenvuoron.

Fasilitoija voi yksinkertaisesti kysyä tiimiltä “mistä muista asioista tulisi vielä keskustella?” tai suunnata kysymyksen tietylle tiiminjäsenelle “mitä muuta sinulla on tehtävänä josta emme vielä jutelleet?”

Kokeneemmat tiimit käsittelevät korkeamman tason näkökulman usein intuitiivisesti, mutta nuoremmille tai hyvin teknisille tiimeille voi olla hyödyllistä kokeilla tavoitepainotteista päiväpalaveria yhteistyön parantamiseksi ja edistymisen havaitsemiseksi.

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commenti


bottom of page